Hidden Force curated by Tang Zehui Wang Guangxu 11 Sep 2018|Wang Guangxu
Hong Kong’s 10 Chancery Lane Gallery is pleased to introduce Beijing artist Wang Guangxu, curated by Tang Zehui, in his first Hong Kong solo exhibition.