Love In The Dream II Tuan Andrew Nguyen, John Young, Wang Keping, William Furniss, Yin Xin, Ken Matsubara, Pan Jian, Xiao Lu, Nguyen Thai Tuan, Julian Schnabel, Muchen and Shao Yinong, Shi Guorui, MAP OFFICE, Rongrong and Inri, Manit Sriwanichpoom, Xiao Zheluo, Ma Desheng, Laurent Martin "Lo", Jessica Zoob
04 Nov, 2021 - 28 Jan, 2022
10 CHANCERY LANE GALLERY CELEBRATES ITS 20TH ANNIVERSARY WITH AN EXHIBITION OF 44 ARTISTS