Art Basel Hong Kong 2020 Wang Keping, Huang Rui, Xiao Lu, Frog King
20 Mar - 25 May, 2020