The Armory Show 2020 Wang Keping, Shi Guorui
05 - 08 Mar, 2020