Art Paris 14 Wang Keping, Zhao Gang, Huang Rui, Pan Jian, Xiao Lu, Shi Guorui, Xiao Zheluo
27 - 30 Mar, 2014
Join us at Art Paris,from March 27th to March 30th 2014
Grand Palais, China Section, Booth F11

We are presenting works by:
Huang Rui, Ma Desheng, Pan Jian, Shi Guorui, Wang Keping, Xiao Lu, Xiao Zheluo, Zhao Gang