Time Ligaments - Contemporary Vietnamese Artists co-curated by Dinh Q. Lê and Zoe Butt Tuan Andrew Nguyen, Christine Nguyen, Bui Cong Khanh, Dinh Q. Lê, Nguyen Thai Tuan, Phu Nam Thuc Ha, Tiffany Chung, Thi Trinh Nguyen
14 May - 16 Aug, 2009
Co-curated by Dinh Q. Lê and Zoe Butt in cooperation with San Art, Ho Chi Minh City

Khánh Công Bùi, Tiffany Chung, Phù Nam Thúc Hà, Christine Nguyễn, Thi Trinh Nguyễn, Tuấn Andrew Nguyễn, Tuấn Thái Nguyễn, Tú Đức Nguyễn, Rich Streitmatter - Trần